Stanoviska a vyjádření výboru

Níže uvedená stanoviska jsou řazena chronologicky a to od nejaktuálnějších po nejstarší

 

Podněty k připravované novele Vyhlášky č. 92/2012 Sb. a č. 99/2012 Sb. z MZ ČR - zpracováno ČSBMILI ČSL JEP, ČSZT, ČSORLCHHK ČLS JEP a vybranými zástupci BMT, BMI a KI z různých ZZ  (02/2024) (ke stažení zde)

Připomínky k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích (adaptace IVDR + MDR) - zpracováno ČSZT a IKEM, bez zpětné vazby (02/2021) (ke stažení zde)

Připomínky k novelizaci systému interního hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb - připomínky přijaty, vytvořena pracovní skupina (viz níže) pro spolupráci s MZ ČR (01/2021) (ke stažení zde)

Ing. David Korpas, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Ing. Martin Mayer, Ph.D., MBA (vedoucí a mluvčí skupiny)
Mgr. Ing. Martina Nováková, Ph.D.
Ing. Jiří Petráček (za ČSZT)
MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA

Připomínky k návrhu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o znaleckých odvětvích včetně vypořádání (06-11/2020) (ke stažení zde)

Připomínky k návrhu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o znalečném - připomínka ohledně výše znalečného nebyla přijata, nový obor, resp. požadavky na kvalifikaci byly pak vypořádány v rámci vyhlášky o znaleckých odvětvích (06-11/2020) (ke stažení zde)

Připomínky výboru k návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví (07/2020) včetně vypořádání, které bylo akceptováno (ke stažení zde)

Návrh postupu s cílem dosáhnout lepšího postavení BMT, BMI a KI (11/2020)(ke stažení zde)

Návrh novely zákona 268/2014 - Hlavy VIII. a IX. (05/2019) - oficiální připomínky k zákonu o zdravotnických prostředcích, které zpracovala pracovní skupina pro legislativu a vydala exekutiva v zastoupení výboru - bez zpětné vazby (ke stažení zde)