Odkazy tuzemské a zahraniční

Tuzemské

Odborné společnosti

Subjekty v resortu zdravotnictví

Vzdělávací instituce (veřejné vysoké školy se souhlasným stanoviskem MZ ke vzdělávání profesí BMT a BMI podle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Zahraniční

Odborné společnosti

Vzdělávací instituce (vysoké školy se vztahem k biomedicínskému inženýrství)