Získání odborné způsobilosti (AKK)

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský technik (BMT) a Biomedicínský inženýr (BMI)

Stejným způsobem a na stejném místě podáváme informace k již zaběhlému vzdělávání prostřednictvím akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK) pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr. K tomu, aby se mohl otevřít nový ročník AKK BMT+BMI je zapotřebí, aby všichni potencionální zájemci vyjádřili svůj zájem paní Pavle Pecákové na studijním oddělení IPVZ. Zatím není jasné, kdy dojde k naplnění zájemci. Podrobnosti zde.

Veškeré legislativní předpisy pro výše uvedené oblasti vzdělávání jsou uvedeny na www stránkách společnosti a to zde.

9. června 2019, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ a odborný garant vzdělávacího programu Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství