Trendy v BMI

Trendy v biomedicínské inženýrství 2023

Hlavním pořadatelem 15. ročníku konference je ČSBMILI ČLS JEP a lokálním organizátorem je Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně a to ve dnech 11. až 13. 9. 2023 v příjemném prostředí Brněnské přehrady.