Odpovědi na dotazy

Aktuální stav z hlediska interpretace platné legislativy ve vztahu k výkonu povolání bez odborného dohledu

Obecně o této problematice je vše uvedeno na www stránce MZ ČR . Je zde kompletní informace o nejdůležitějších změnách týkajících se nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. Týká se to práce bez dohledu, registru a kreditového systému CŽV. Další aktuální údaje jsou uvedeny na www stránce NCO NZO.

Interpretace platné legislativy ve vztahu k profesi biomedicínský inženýr

Změnou legislativy v roce 2017 se výrazně změnila pozice biomedicínských inženýrů v klinické praxi. Nicméně, aby bylo naprosto zřejmé, jaký je současný výklad a aplikace platné legislativy, tak vznikl dokument níže, který zpracoval pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. Tento dokument je současně v souladu se stanoviskem MZ ČR.

Problematická pro pochopení je také skutečnost, že to není vše v jednom předpisu, ale je to rozděleno do několika předpisů, jejichž vztah je řešen dalším zákonem.

Legislativa též zavedla, že biomedicínský inženýr získává po ukončení studia automaticky kompetence biomedicínského technika, aniž by daný bakalářský obor musel před studiem biomedicínského inženýrství vystudovat.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

29. března 2019