Členství

Členem společnosti se může stát každý odborník pracující či studující v oblasti biomedicínského inženýrství, lékařské informatiky a v příbuzných oborech. Členem se žadatel stává rozhodnutím výboru společnosti. K tomu je nutné vyplnit formuář žádosti o členství a zaslat jej na adresu výboru (viz Kontakty). V rozhodnutí stát se členem vám může napomoci přehled činnosti společnosti, který je k dispozici zde: Informační leták společnosti J.E.Purkyně - ČSBMILI. společnosti J.E.Purkyně

Na základě podkladů v členské evidenci byla zpracována mapa ČR s podílem zastoupení členů společnosti (autorem je prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., stav ke dni 29.4.2021)

 

 

Čestní členové společnosti

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky udělila čestné členství významným vědcům a akademickým pracovníkům za jejich přínos k oboru.