Jak se stát členem

Existují dvě možnosti, jak podat přihlášku za člena společnosti.

První (preferovaná) se realizuje jako vyplnění formuláře pro registraci on-line, tj. na www stránce zde. Zde je však třeba věnovat pozornost následujícím volbám:

1. Specializace - týká se zejména lékařů, nicméně je zde zařazena specializace Klinické inženýrství bez rozlišení zaměření, tuto volbu by měli vybrat všichni, kdo mají atestační zkoušku, resp. mají přiznanou specializovanou způsobilost

2. Výběr odborné společnosti - zde je ve výběru možné nalézt Českou společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Druhá znamená, že je nutné je otevřít (popř. uložit na vlastní počítač), vytisknout, poté vyplnit a podepsat a odeslat klasickou poštou. Stačí na odkaz níže kliknout a buď se dokument sám automaticky otevře, nebo se objeví výzva pro výběr otevření dokumentu nebo na jeho uložení na disk. Pokud chcete rovnou dokument pouze stáhnout a uložit bez otevírání pro pozdější použití, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte položku "Uložit cíl jako...". Tento návod platí pro nejrozšířenější operační systémy a internetové prohlížeče. V jednotlivých verzích nebo dokonce v různých prohlížečích se mohou postupy nebo popsané názvy položek lišit.

Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Zrušení členství v organizačních složkách ČLS JEP

UPOZORNĚNÍ: členství bude řádně ukončeno pouze po doplacení dlužných částek!

Roční členský poplatek sestává z následujících částek: za ČLS J.E.Purkyně je příspěvek - 400 Kč, za ČSBMILI je pak poplatek 200 Kč (důchodce do 70 let 100 Kč, důchodce nad 70 let a osoba na rodičovské dovolené 0 Kč - nutno požádat, viz níže). Členská evidence ČLS JEP rozesílá složenky během ledna daného roku a platba má  být realizována do konce března (z těchto důvodů je velmi důležité hlásit změnu bydliště případně adresu pro zaslání složenek). V roce 2019 byly složenky rozesílány až během měsíce května z důvodu nasazení nového SW.

Pro zájemce z řad členů, kteří by chtěli uplatnit slevu na členském příspěvku, platí následující postup:

Je třeba vyplnit formulář a tento vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář, resp. naskenovaný formulář, odeslat na členskou evidenci ČLS JEP (viz též kontakt ve formuláři).

Vše ostatní ohledně agendy členství je uvedeno na www stránce ČLS JEP.