Složení výboru

Níže uvedené složení výboru je již platné pro nové volební období, tj. 2019 - 2022. Změna byla provedena na ustavující schůzi nového výboru, kterou svolal předseda volební komise, pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. na den 25. dubna 2019.

Předseda: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Místopředseda:

doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Vědecká sekretářka:

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Hospodář:

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

Členové:

doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. David Korpas, Ph.D.
Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D.
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
prof. Ing. Valentýna Provazník, Ph.D.
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Předseda revizní komise:

MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSc., MBA

Členové revizní komise:

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

První náhradník do výboru:  
Prvá náhradnice do RK: Ing. Mgr. Pavla Buřičová