Složení výboru

Níže uvedené složení výboru je již platné pro nové volební období, tj. 2023 - 2026. Změna byla provedena na ustavující schůzi nového výboru, kterou svolal předseda volební komise, pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. na den 16. května 2023.

Předseda: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Čestný předseda: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Místopředseda:

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA
Vědecká sekretářka:

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Hospodář:

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

Členové:

doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Ing. David Korpas, Ph.D.
Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D.
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
MUDr. Miroslav Zvolský

Předseda revizní komise:

MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSc., MBA

Členové revizní komise:

prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Mgr. Marie Kunstátová

Prvá náhradnice do výboru: prof. Ing. Valentýna Provazník, Ph.D.
První náhradník do RK: Ing. Michal Huptych, Ph.D.