Pocty a ceny

International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM) zvolila v roce 2022 jako Felow IUPESM následující členy ČSBMILI ČLS JEP. Jedná se o ocenění osobností, které se podílely na mimořádném mezinárodním rozvoji IUPESM. Připoměnme si např. jejich zásluhy ve vztahu k oragnizování velmi úspešných mezinárodních akcí jako EMBEC 2005 v Praze a světový kongres IUPESM 2018 v Praze. Dosud bylo takto zvoleno 94 osobností z celého světa:

 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - odkaz na seznam IUPESM Fellows
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. - odkaz na seznam IUPESM Fellows

Česká lékařská společnost JEP a její odborná společnost Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky udělila čestná členství a medaile následujícím významným osobnostem, vědcům a akademickým pracovníkům za jejich přínos k rozvoji oboru

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně

 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., Česká republika (2019) - byl zvolen čestným předsedou výboru ČSBMILI (s právem účastnit se schůzí výboru, ale bez práva hlasovat)
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., Česká republika (2018) - nositel Zlaté pamětní medaile ČLS JEP

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh ČSBMILI

 • doc. Ing. František Lopot, CSc., Česká republika (2018) - nositel Čestné medaile ČLS JEP
 • doc. ing. Vladimír Eck, CSc., Česká republika (2013) - nositel Čestné medaile ČLS JEP
 • prof. Dr. Jan H. van Bemmel, Nizozemí - nositel Čestné medaile ČLS JEP

Čestná členství udělená ČSBMILI ČLS JEP

 • prof. Dr. Jan H. van Bemmel, Nizozemí
 • Dr. Bernd Blobel, SRN
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., Česká republika
 • doc. Ing. Vladimír Eck, CSc., Česká republika
 • Dr. Rolf Engelbrecht, SRN
 • MUDr. Jaroslav Formánek, CSc., Česká republika
 • Ing. Antonín Grošpic, CSc., Česká republika
 • Ing. Jan Hanousek, CSc., Česká republika
 • prof. Dr. Arie Hasman, Nizozemí
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Česká republika
 • prof. MUDr Ivo Hrazdíra, DrSc., Česká republika
 • prof. Ing. Dr. techn. Helmut Hutten, Rakousko
 • doc. Ing. Milan Chmelař, CSc., Česká republika
 • prof. Dr. Shigekoto Kaihara, Japonsko
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., Česká republika
 • doc. Ing. František Lopot, CSc., Česká republika
 • Dr. Ioana Moisil, Rumunsko
 • prof. Dr. rer. nat. Joachim H. Nagel, SRN
 • prof. Dr. Bernard Richards, Anglie
 • prof. Dr. Norbert Victor, SRN
 • prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., Česká republika

Čestné uznání odborné společnosti ČLS JEP ČSBMILI  (za vědeckou práci)

 • doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., Česká republika