Nabídky práce pro absolventy VŠ

Tato stránka je určena výhradně pro studenty a absolventy zdravotnických studijních programů VŠ, které získaly souhlasné stanovisko MZ ČR dle Zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a akreditaci NAÚ, popř. institucionální akreditaci a to pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr. Tím splnily tzv. kvalifikační standardy předepsané pro tyto profese a současně zajistily získání tzv. odborné způsobilosti dle výše uvedeného zákona a Vyhl. č. 55/2011 Sb. v platném znění a jejich absolventi mohou okamžitě nastoupit do zaměstnání, resp. na pracovní pozice ve zdravotnictví. Jsou zde shromažďovány nabídky z celé ČR nezávisle na poskytovateli.

Zde uváděné informace a nabídky nejsou žádným způsobem upravovány a za jejich obsah a provedení odpovídají subjekty, resp. osoby, které nabídku zaslaly. Každý zájemce z řad potencionálních zaměstnavatelů má možnost zaslat tuto nabídku pouze pro zveřejnění na této www stránce a všichni studenti a absloventi čtyř VŠ, které splňují výše uvedenou podmínku o odborné způsobilosti, tj. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (ČVUT FBMI), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (VŠB TUO FEI), Vysoké technické učení v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT FEKT), Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií (TUL FZS) a též Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (ÚJEP FZS), mají možnost tyto nabídky sdílet.

Vzhledem k tomu, že nedostáváme zpětnou vazbu o využití nabídky, tak se může stát, že daná nabídka již nebude aktuální. Tato stránka byla vytvořena na základě společné iniciativy výše uvedených VŠ, České společnosti pro zdravotnickou techniku ČS VTS (ČSZT) a naší odborné společnosti (ČSBMILI ČLS JEP). Veškerá sdělení, nabídky či dotazy lze směřovat na doc. Ing. Jiřího Hozmana, Ph.D. (hozman[at]fbmi.cvut.cz).

 

 

Podnik/společnost/instituce Nabídka/inzerát/odkaz Zveřejněno Platnost Kategorie
 LINET spol. s r. o.  Odkaz na PDF soubor  25.06.2024  neuvedena  trainee
 Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze (brigáda)  Odkaz na PDF soubor  20.06.2024  neuvedena  brigáda
 AURA Medical s.r.o. (plný úvazek, stáž pro studenty, ...)  Odkaz na PDF soubor  18.06.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (certifikace ZP v USA - plný úvazek)  Odkaz na www stránku  20.05.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (product manager Aesthetics - plný úvazek)  Odkaz na www stránku  20.05.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (specialista TD, Biomed. Ing. - plný úvazek)  Odkaz na www stránku  20.05.2024  neuvedena  pozice
 Skupina Lebiton (Praha, Brno, Hradec Králové, ...)  Odkaz na www stránku  19.5.2024  neuvedena  poz., brig.
 FN Plzeň, OTO - odd. biomedicínského inženýrství  Odkaz na PDF soubor  18.05.2024  neuvedena  pozice
 Masarykův onkologický ústav  Odkaz na PDF soubor  17.05.2024  19.05.2024  pozice
 Boston Scientific (zastoupení v ČR)  Odkaz na PDF soubor  15.05.2024  neuvedena  pozice
 Oblastní nemocnice Kolín, a.s.  Odkaz na www stránku  29.04.2024  neuvedena  pozice
 FNKV v Praze, Kardiologická klinika, Divize arytmologie  Odkaz na PDF soubor  10.04.2024  neuvedena  pozice
 Lékařská fakulta v Hradci Králové, UK (popis pozice)  Odkaz na www stránku  07.04.2024  do 20.4.24  pozice
 Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)  Odkaz na www stránku  04.04.2024  neuvedena  pozice
 Boston Scientific  Odkaz na www stránku  25.03.2024  neuvedena  pozice
 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  Odkaz na www stránku  20.03.2024  neuvedena  pozice
 Electric Medical Service s.r.o. (OZ, distr. GE Healthcare)  Odkaz na PDF soubor  19.03.2024  neuvedena  práce
 Electric Medical Service s.r.o. (ST, distr. GE Healthcare)  Odkaz na PDF soubor  19.03.2024  neuvedena  práce
 ČMI, Centrum pro certifikaci ZP (vhodné i pro studující)  Odkaz na PDF soubor  16.03.2024  neuvedena  pozice
 Ústav pro péči o matku a dítě v Praze (ÚPMD)  Odkaz na PDF soubor  14.03.2024  neuvedena  pozice
 Datlowe,s.r.o. - Technical Marketing Support Junior  Odkaz na PDF soubor  08.03.2024  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice v Motole (FNM) - manag. ext. BTK  Odkaz na PDF soubor  07.03.2024  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice v Motole (FNM) - nabídka BMT, BMI  Odkaz na PDF soubor  07.03.2024  neuvedena   pozice
 BTL Medical (Regulatory Affairs sp. - MD USA - úvazek)  Odkaz na www stránku  07.03.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (Product Manag., Jr. - Aesthetics - úvazek)  Odkaz na www stránku  07.03.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (R&D Test Engineer - brigáda pro studenty)  Odkaz na www stránku  07.03.2024  neuvedena  brigáda
 BTL Medical (R&D Test Engineer - Cardiology - úvazek)  Odkaz na www stránku  07.03.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (specialista/ka techn. dokument. - úvazek)  Odkaz na www stránku  07.03.2024  neuvedena  pozice
 IBA SA  Odkaz na PDF soubor  02.03.2024  neuvedena  pozice
 LINET, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  29.02.2024  neuvedena  pozice
 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Simulační centr.  Odkaz na web. stránku  20.02.2024  neuvedena  pozice
 FN Plzeň, OTO - odd. biomedicínského inženýrství  Odkaz na PDF soubor  13.02.2024  NEPLATNÉ  pozice
 Agentura vojenského zdravotnictví AČR  Odkaz na PDF soubor  08.02.2024  neuvedena  pozice
 FN Hradec Králové (FNHK) - vhodné i pro studenty  Odkaz na PDF soubor  15.01.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (specialista/ka technické dokumentace)  Odkaz na web stránku  11.01.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (více volných pozic, plný úvazek)  Odkaz na web stránku  11.01.2024  neuvedena  pozice
 BTL Medical (junior-tester - automatizace, part-time)  Odkaz na web stránku  11.01.2024  neuvedena  brigáda
 BTL Medical (certifikační oddělení BTL, brigáda, 16h./t.)  Odkaz na web stránku  11.01.2024  neuvedena  brigáda
 BTL Medical (testovací laboratoř R&D, brigáda, 16h./t.)  Odkaz na web stránku  11.01.2024  neuvedena  brigáda
 OZT Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  Odkaz na PDF soubor  03.01.2024  neuvedena  práce
 Kroměřížská nemocnice a.s.  Odkaz na PDF soubor  07.12.2023  neuvedena  pozice
 Aireen a.s.  Odkaz na PDF soubor  06.12.2023  neuvedena  pozice
 Inspamed, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  13.11.2023  neuvedena  pozice
 Český metrologický institut, Centrum pro certifikaci ZP  Odkaz na PDF soubor  14.10.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.  Odkaz na PDF soubor  12.10.2023  NEPLATNÉ  práce
 REJA spol. s r.o. (pro abs. a studenty, akust. poradce)  Odkaz na PDF soubor  26.09.2023  neuvedena  pozice
 REJA spol. s r.o. (pro abs. a studenty, akustický technik)  Odkaz na PDF soubor  26.09.2023  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice v Motole (FNM) - manag. ext. BTK  Odkaz na PDF soubor  18.09.2023  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice v Motole (FNM) - nabídka BMT, BMI  Odkaz na PDF soubor  18.09.2023  neuvedena  pozice
 Biovendor Group - TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.  Odkaz na web stránku  14.09.2023  neuvedena  pozice
 B. Braun Medical s.r.o. (vhodné i pro studenty)  Odkaz na PDF soubor  07.09.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice Havířov  Odkaz na web stránku  09.08.2023  neuvedena  pozice
 ELLA-CS, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  08.08.2023  neuvedena  pozice
 Sebia Czech Republic s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  25.07.2023  neuvedena  pozice
 DIANA Biotechnologies, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  24.07.2023  neuvedena  pozice
 InLab s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  05.07.2023  neuvedena  pozice
 Medsol s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  26.06.2023  neuvedena  pozice
 A care a.s. divize MEDICAL  Odkaz na PDF soubor  21.06.2023  neuvedena  pozice
 Aireen, a.s.  Odkaz na PDF soubor  20.06.2023  neuvedena  pozice
 GeneTiCA s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  09.06.2023  neuvedena  pozice
 Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN), OZT  Odkaz na web stránku  05.06.2023  neuvedena  práce
 BTL zdravotnická technika, a.s.  Odkaz na web stránku  30.05.2023  neuvedena  pozice
 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  Odkaz na web stránku  26.05.2023  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK, ORL)  Odkaz na PDF soubor  24.05.2023  neuvedena  pozice
 Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN)  Odkaz na web stránku  22.05.2023  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV)  Odkaz na PDF soubor  17.05.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice Mělník (VAMED CZ s.r.o.) (i pro studenty)  Odkaz na PDF soubor  10.05.2023  neuvedena  pozice
 BTL zdravotnická technika, a.s. (pro studenty)  Odkaz na PDF soubor  09.05.2023  neuvedena  pozice
 BTL zdravotnická technika, a.s. (pro budoucí absolventy)  Odkaz na PDF soubor  09.05.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice Havířov  Odkaz na web stránku  04.05.2023  neuvedena  práce
 Městská nemocnice Ostrava  Odkaz na web stránku  03.05.2023  neuvedena  pozice
 HPST, s.r.o. (servisní technik)  Odkaz na PDF soubor  23.04.2023  neuvedena  pozice
 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. (servisní technik)  Odkaz na PDF soubor  20.04.2023  neuvedena  pozice
 Testline Clinical Diagnostics, s.r.o. (servisní technik)  Odkaz na PDF soubor  20.04.2023  neuvedena  pozice
 DIANA Biotechnologies s.r.o.  Odkaz na web stránku  19.04.2023  neuvedena  pozice
 Technicare CZ, spol. s r.o. (dispečer)  Odkaz na PDF soubor  18.04.2023  neuvedena  pozice
 Technicare CZ, spol. s r.o. (servisní technik)  Odkaz na PDF soubor  18.04.2023  neuvedena  pozice
 Boston Scientific (Boston Scientific ČR, s.r.o.)  Odkaz na web stránku  17.04.2023  neuvedena  pozice
 Kariéra v BioVendor Group - tvořte s námi budoucnost
 diagnostiky | BioVendor Group
(aplikační specialista)
 Odkaz na PDF soubor  28.03.2023  neuvedena  pozice
 B. Braun Medical s.r.o. (pro studenty i absolventy)  Odkaz na PDF soubor  20.03.2023  neuvedena  práce
 IKEM  Odkaz na PDF soubor  13.03.2023  neuvedena  práce
 Bigbrainhunt  Odkaz na PDF soubor  08.03.2023  neuvedena  pozice
 BIOMEDICA ČS, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  01.03.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  Odkaz na PDF soubor  20.02.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice Na Homolce  Odkaz na PDF soubor  20.02.2023  neuvedena  pozice
 Slezská nemocnice v Opavě, p. o.  Odkaz na PDF soubor  20.02.2023  neuvedena  pozice
 Agentura vojenského zdravotnictví AČR  Odkaz na PDF soubor  17.02.2023  NEPLATNÉ  pozice
 Carl Zeiss spol. s r.o. (video upoutávka zde)  Odkaz na web stránku  25.01.2023  neuvedena  práce
 Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.  Odkaz na web stránku  23.01.2023  neuvedena  pozice
 Fakultní nemocnice Hradec Králové (ORL)  Odkaz na web stránku  20.01.2023  31.03.2023  pozice
 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. (vhodné i pro BMT)  Odkaz na web stránku  19.01.2023  neuvedena  pozice
 Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  Odkaz na PDF soubor  17.01.2023  neuvedena  práce
 VAMED CZ s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  16.01.2023  do 30.4.23  pozice
 TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.  Odkaz na web stránku  11.01.2023  neuvedena  pozice
 Kariéra v BioVendor Group - tvořte s námi budoucnost
 diagnostiky | BioVendor Group
(servisní technik)
 Odkaz na web stránku  11.01.2023  neuvedena  pozice
 REJA spol. s r.o. (pro absolventy a studenty)  Odkaz na web stránku  10.01.2023  neuvedena  práce, br.
 Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.  Odkaz na web stránku  14.12:2022  neuvedena  pozice
 CASRI  Odkaz na PDF soubor  08.12.2022  neuvedena  pozice
 MEDISTA spol s r.o. - Morava, i pro současné studenty  Odkaz na PDF soubor  01.12.2022  neuvedena  práce
 CHEIRÓN a.s.  Odkaz na PDF soubor  24.11.2022  neuvedena  práce
 Zimmer Czech, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  17.11.2022  neuvedena  pozice
 BAXTER CZECH spol.  s r.o.  Odkaz na PDF soubor  17.11.2022  neuvedena  práce
 Nemocnice Na Homolce  Odkaz na web stránku  08.11.2022  neuvedena  pozice
 CHEIRÓN a.s.  Odkaz na PDF soubor  20.10.2022  neuvedena  práce
 Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Most, o.z.  Odkaz na PDF soubor  20.10.2022  neuvedena  pozice
 BIOMEDICA ČS, s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  18.10.2022  neuvedena  pozice
 Městská nemocnice Ostrava, přísp. organizace  Odkaz na web stránku  11.10.2022  neuvedena  pozice
 Kroměřížská nemocnice a.s.  Odkaz na web stránku  09.10.2022  neuvedena  práce
 BTL zdravotnická technika, a.s.  Odkaz na web stránku  28.09.2022  neuvedena  brig./poz.
 REJA.CZ  Odkaz na PDF soubor  26.09.2022  neuvedena  brig./poz.
 Kardio-Line spol. s r.o.  Odkaz na web stránku  08.09.2022  neuvedena  pozice
 AMEDIS, spol. s r.o. (servisní inženýr ZT)  Odkaz na PDF soubor  06.09.2022  neuvedena  pozice
 AMEDIS, spol. s r.o. (oblast radioterapie)  Odkaz na PDF soubor  06.09.2022  neuvedena  pozice
 FNOL, Oddělení biomedicínského inženýrství  Odkaz na PDF soubor  23.08.2022  neuvedena  pozice
 Philips  Odkaz na web stránku  22.08.2022  neuvedena  pozice
 OZT Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  Odkaz na PDF soubor  16.08.2022  NEPLATNÉ  práce
 OZT Vojenská nemocnice Olomouc  Odkaz na web stránku  09.08.2022  neuvedena  pozice
 Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.  Odkaz na web stránku  09.08.2022  do 11/22  pozice
 W. L. Gore and Associates  Odkaz na PDF soubor  05.08.2022  neuvedena  pozice
 Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB)  Odkaz na web stránku  02.08.2022  neuvedena  pozice
 B. Braun Avitum s.r.o.  Odkaz na web stránku  29.07.2022  neuvedena  práce
 Centrum pokročilého preklinického zobrazování, 1.LFUK  Odkaz na PDF soubor  29.07.2022  neuvedena  práce
 Ústav biofyziky, LF Plzeň, Univerzita Karlova  Odkaz na PDF soubor  26.07.2022  12.8.2022  poz., VŘ
 Nemocnice Na Homolce  Odkaz na PDF soubor  28.06.2022  neuvedena  práce
 Ústav pro péči o matku a dítě  Odkaz na PDF soubor  24.06.2022  neuvedena  práce
 KRD - obchodní společnost s.r.o.  Odkaz na PDF soubor  24.06.2022  neuvedena  práce
 FN Ostrava  Odkaz na PDF soubor  23.06.2022  neuvedena  práce
 Společnost Nimotech, s.r.o. - lékařská technika  Odkaz na PDF soubor  21.06.2022  neuvedena  práce
 VAMED CZ  Odkaz na PDF soubor  23.05.2022  neuvedena  práce

Poslední aktualizace dne 25. 06. 2024