Vyšly praktické články o zdravotnických elektrických přístrojích

V Ročence ELEKTRO 2016 (viz odkaz ke koupi zde) vyšly dva příspěvky, které jsou velmi vhodné pro každého biomedicínského technika, biomedicínského inženýra a též klinického inženýra, ale i revizního technika, který se pohybuje v oblasti zdravotnických elektrických přístrojů, se značným potenciálem pro využití v praxi. Jedná se o následující články.

Prvním z nich je článek s názvem Zdravotnické elektrické přístroje I. Zvláštní skupina elektrických spotřebičů. Autorem je pan Ing. Antonín Grošpic, CSc., klinický inženýr. Cílem článku je, aby si revizní technik uvědomil, jaká jsou specifika uvedených zdravotnických prostředků.Tím zásadním v celém článku je to, aby se objasnil pojem revize, které smí provádět revizní technik a dále souvislosti s platnou legislativou v oblasti zdravotnických elektrických přístrojů, které jsou zahrnuty v obecnější skupině a to zdravotnických prostředků.  Zcela logicky také platí, že elektrické revize se provádí pouze na zdravotnických prostředcích, které jsou pevně připojeny k rozvodu elektrické energie. V další části článku pak autor popisuje specifika podmínek a prostředí, názvosloví, základní provozní situace tzv. ME přístroje, unikající proudy, příložné části, obecné uspořádání ME systému a provozování zdravotnického elektrického systému. Samozřejmostí jsou odkazy na relevantní platné technické normy.

Druhý článkem je pak nazván Zdravotnické elektrické přístroje II. Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. Autorem je pan Ing. Jan Náhlík, klinický inženýr IKEM. Tento článek navazuje na předchozí a obsahuje základní informace o uvedených zkouškách podle ČSN EN 62353 ed. 2 včetně zkušeností. V rámci odborné veřejnosti je vžitý termín pro tyto zkoušky elektrická kontrola, protože se nejedná o elektrickou revizi. 

Kromě toho jsou v uvedené ročence k dispozici následující témata. Kalendárium ve vztahu k událostem, ale i osobnostem. Informace pro elektrotechniku z hlediska úřadů a institucí. Jednotky a veličiny v elektrotechnice. Normy s přehledem nových norem, které vyšly, ale i které se připravují na rok 2016. Bezpečnost v elektrotechnice a to z hlediska ochrany před bleskem, kybernetické  bezpečnosti, ale i požární bezpečnosti. A poslední je pak oblast energetiky, která se věnuje neoprávněným odběrům.

Zbývá dodat, že se jedná o kapesní formát A5 o rozsahu 287 stran za cenu 132 Kč.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.