Pozvánka na nový akreditovaný kurz

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s Úřadem práce ČR,  Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, ČSBMILI a Českou společností pro zdravotnickou techniku si Vás dovoluji pozvat na nový akreditovaný rekvalifikační kurz - Stav adaptace odvětví zdravotnických prostředků na aktuální evropskou a českou právní regulaci.

První blok kurzu se uskuteční dne 20.11.2023. Bližší informace o kurzu, cena kurzu a možnosti přihlašování zde.