Pracovní den - Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu - 18.10.2023

Česká společnost pro zdravotnickou techniku pořádá ve spolupráci s ČSBMILI, ČAS, VŠB-TUO a ČVUT pracovní den - Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu.

Pracovní den se koná ve středu 18. října 2023 v 10:00 v kongresovém sále č. 217 Praha 1, Novotného lávka 5.

Bližší informace a pokyny k přihlášení zde.