Konference - Kvalita a bezpečí zdravotní péče - péče zaměřená na pacienta dne 26. září 2023

Kvalita a bezpečí zdravotní péče - péče zaměřená na pacienta

Úterý 26. září 2023 - Lékařský dům 

V gesci ČSBMILI ČLS JEP a Katedry zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Konference se koná pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Letošní konference je po kladné odezvě v minulém roce opět rozdělena do dvou dnů - v červnu a září.

1. část - Červnový termín s tradičním zaměřením na bezpečí a kvalitu ve zdravotnictví se konal v pondělí 5. června 2023 - OREA Hotel Pyramida v Praze (v gesci SAK). Tato konference měla klasické rozdělení na dopolední část a odpolední v sekcích. Viz detaily zde a zde.

2. část - Navazující podzimní zářijová konference (26. září v Lékařském domě) v Praze se uskuteční ve spolupráci SAK ČR s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a Katedrou zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Bude se jednat o problematiky z oblastí jako kompetence biomedicínských techniků, biomedicínských inženýrů a klinických inženýrů, problematika vzdělávání těchto profesí vč. CŽV, nové možnosti využití těchto profesí ve spolupráci s lékaři a sice např. při vyšetření UZ, aplikace 3D tisku ve zdravotnictví, využití robotických systémů, využití umělé inteligence ve zdravotnictví, CE značka a nová legislativa, požadavky nové legislativy na ZP, evidence ZP (UDI), kybernetická bezpečnost, analýza rizik a jako poslední bude část týkající se legislativy zdravotnických prostředků z pohledu zdravotnického práva.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Viz detaily zde