Výsledky voleb do výboru a revizní komise na volební období 2023 - 2027

Informace volební komise o výsledcích voleb do výboru a revizní komise České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, které proběhly v termínu 12. 4. 2023 – 23. 4. 2023.

01.05.2023
Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., předseda volební komise