Nabídka účasti v akreditovaném kvalifikačním kurzu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracím se na Vás s nabídkou možnosti účasti v tzv. akreditovaném kvalifikačním kurzu (AKK) Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Předpokládáme realizaci od září 2023 a nabízíme místa, aby se to vůbec dalo realizovat. Máme již nějaké zájemce ve frontě, ale je třeba ještě další získat.

Případný zájemce by měl postupovat dle sdělení na www stránce

Předpokládaná max. délka je cca 6 měsíců včetně 2 týdenní stáže (FNM, NNH, IKEM) a závěrečné zkoušky v prvním pololetí 2024 před komisí.
U každého se předepsané kurzy posuzují individuálně. Nelze tedy přesně říci, jak to komu bude dlouho trvat z hlediska časové  náročnosti kurzů (některé jsou ale povinné), ale zkoušky jsou až pro všechny najednou. Max. délka platí např. pro absolventa silnoproudé elektrotechniky.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., předseda společnosti