Zveřejněny zprávy o činnosti společnosti

Výbor společnosti vydává zprávu o činnosti ČSBMILI ČLS JEP za rok 2022 a souhrnnou zprávu o činnosti za funkční období výboru 2019-2022.