Naplnění požadavků zákona č. 375/2022 (O zdravotnických prostředích) v praxi

Seminář bude zaměřen na implementaci zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a jeho návaznost na Nařízení (EU) 2017/745. Část semináře bude také věnována systémům používaných v oblasti zdravotnických prostředků.

Seminář se koná dne 15.2.2023 na FBMI/ČVUTStudničkova 2028/7Praha 2 od 9:00 do 16:00.
Cena: 8.470,- Kč, pro členy AVDZP, ČSBMILI a ČSZT potom 7.260,- Kč.

Vhodné pro:

  • Vedení výrobců, distributorů, dovozců a servisních organizací
  • Interní auditory
  • Představitele managementu kvality
  • Pracovníky „Regulatory Affairs“
  • Osoby odpovědné za dodržování právních předpisů

Program semináře:

  • Mgr. Martin Dymáček, LL. M.  Nový zákon č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích
  • Mgr. Petra Remešová Používané systémy v oblasti zdravotnických prostředků
  • Ing. Milan Šantrůček Procesní stránka kontrolní činnosti SÚKL

Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím mailu mdr@fbmi.cvut.cz do 10.2.2023.

Do předmětu prosím uveďte “Seminář - zákon o ZP ” a do textu napište Vaše jméno, příjmení, kontaktní email, telefon a organizaci/společnost, za kterou se hlásíte. Potvrzení o úspěšném přihlášení a pokyny k platbě obdržíte následně emailem.

Všechny informace o semináři zde.