Trendy vývoje digitální radiografie a systémů PACS v lékařství

Akce Trendy vývoje digitální radiografie a systémů PACS v lékařství se uskuteční 25.11.2022 na FBMI, ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Tato akce bude již čtvrtá v rámci nové řady pravidelných studentských odborných konferencí, které jsou pravidelně pořádány každý rok ke konci listopadu pro vybranou modalitu zobrazovacích systémů v lékařství. Akce je zaměřená na studenty zdravotnických studijních oborů, či programů jako Biomedicínský/á technik/a, resp. Biomedicínský/é inženýr/ství s cílem přiblížit jim vývojové trendy z pohledu technického, ale i uživatelského. Akce je vhodná i pro biomedicínské techniky a inženýry a klinické inženýry, popř. pro další zájemce. Jako další modalita byly vybrány zobrazovací systémy v lékařství, které využívají digitální radiografie a s tím související problematika systémů pro zpracování a archivaci obrazových dat, tj. PACS. Vzhledem ke specifice daného tématu bude tradiční studentská soutěž věnována pouze tématu zobrazovací systémy v lékařství bez vymezení dané modality. Současně je vždy požádán jeden ze zástupců výrobců dané modality v ČR, tzv. patron, o spolupráci a podporu uvedené akce. Patronem tohoto ročníku bude společnost AURA Medical s.r.o.