CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO INTERNÍ AUDITY V PROSTŘEDÍ MDR

Přednáškový cyklus je zaměřený na systematické vzdělávání v oblasti interních auditů při plnění požadavků nařízení EU 2017/745 od odborníků v oblasti systémů kvality, posuzování shody a tvorby technické dokumentace zdravotnických prostředků.

Akce je vhodná pro interní auditory výrobců zdravotnických prostředků, regulatory Affairs manažery a představitele managementu výrobců zdravotnických prostředků.

Detaily jsou k dispozici zde.

Jiří Hozman
za výbor společnosti