Seminář věnovaný nové revizi MKN (11) - 9.12.2021

Dne 9.12.2021 proběhne od 12:00 v Lékařském domě, Sokolská 31, seminář na téma nové revize Mezinárodní klasifikace nemocí, MKN-11 a změnám, které její použití v budoucnu přinese.

Českou verzi MKN-11 připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Překlad, podoba české verze a připomínky expertů budou jedním z témat zmiňovaného semináře.

Zájemci o účast se registrují zde.