Úmrtí člena společnosti - Dr.Ing. Jana Vokřála

S hlubokým zármutkem si dovolujeme oznámit, že nás dne 9. srpna 2021 náhle opustil vážený kolega, pan Dr.-Ing. Jan Vokřál. Byl členem naší České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a působil jako klinický inženýr se zaměřením na zpracování a analýzu biosignálů v oblasti technické audiologie a foniatrie. Patřil mezi velmi zkušené kolegy a odborníky v dané oblasti a snažil se předávat zkušenosti mladším. Velmi si vážíme jeho přínosu a spolupráce. Čest jeho památce.

Za výbor společnosti doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., předseda výboru společnosti