12. výroční konference SAK

12. výroční konference se uskuteční dne 13.9.2021 v Orea Hotel Pyramida v Praze.

Hlavním tématem konference je tentokrát motto Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví.

Naše společnost zajišťuje program sekce IV - Biomedicína a lékařská informatika:

 • Elektronická preskripce - nejen v ČR a nejen v době CoV
  ​doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH, VFN a 1LF UK, FBMI ČVUT
 • Jak „nezastavit“ nemocniční informační systém
  Ing. Michal Chobot Tifit s.r.o.

 • Vyfoukněte jej z budovy – zkušenosti při úpravě vzduchotechniky do režimu COVID
  MUDr. Petr Lesný, Ph,D.  ÚHKT a 2LF UK

 • Stabilizace novorozence na porodním sále - můžeme něco zlepšit?
  Ing. Petr Kudrna VFN a FBMI ČVUT

 • Příklady dobré praxe z doby COVID
  Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA, ÚHKT