Smuteční oznámení

znak křížek (dagger)

S velkou lítostí a zármutkem si vám dovolujeme oznámit, že nás navždy opustil pan Ing. Libor Seidl následkem vážného onemocnění. Pan Ing. Seidl byl uznávaným odborníkem v oblasti informatiky, zejména lékařské a zdravotnické informatiky, kde se intenzivně věnoval problematice elektronického zdravotnického záznamu a standardizaci. Proto byl také velmi vyhledávaným expertem v rámci České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kterou zastupoval při řešení odborných problémů. Podílel se také na specializačním vzdělávání biomedicínských inženýrů, tj. budoucích klinických inženýrů. Kromě toho uvedenou odbornou společnost reprezentoval dlouhou dobu jako její zástupce v mezinárodní společnosti European Federation for Medical Informatics. Podílel se též na vzdělávání budoucích absolventů Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství a to zejména v oblasti biomedicínské informatiky a informačních a komunikačních technologií v lékařství. Všech výše uvedených aktivit pana Ing. Seidla si velmi vážíme a jsme za ně velmi vděčni. V osobě pana Ing. Seidla jsme přišli o odborníka s tuzemským, ale i mezinárodním přesahem a bude velmi obtížné najít za takového odborníka ekvivalentní náhradu.

Čest jeho památce!

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP