Trendy vývoje CT zobrazovacích systémů v lékařství

Dne 27.11.2020 se uskuteční akce s názvem Trendy vývoje CT zobrazovacích systémů v lékařství. Obdobná akce, ale pro MR systémy proběhla již 29.11.2019 (viz též https://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/pracoviste/kbt-akce ). Na výše uvedené www stránce můžete nalézt popis jak proběhlé akce, tak i popis nově připravované akce. Na akci není nutné se hlásit. Účast je zdarma. Místo konání je ČVUT FBMI v Kladně.

Jiří Hozman
organizátor akce