61. Otologický den - 1.12.2022

Jménem organizátorů si Vás dovolujeme pozvat na 61. Otologický den, který se koná dne 1.12. 2022 v areálu Fakultní nemocnice Hradec králové. Na setkání jsou kromě otorinolaryngologů a foniatrů zváni též odborníci z pracovního lékařství a audiologické sestry. V rámci tří kulatých stolů: subjektivní audiologická vyšetření, objektivní audiologická vyšetření a vyšetření sluchu před, během a po kochleární implantaci, budou diskutovány teoretické znalosti, praktické dovednosti, tipy a triky. V neposlední řadě bude prostor pro volná sdělení.