Fórum ČSBMILI ČLS JEP a ČSZT ČSVTS

Vážení čtenáři,

dovolujeme si opětovně upozornit na odborné fórum, které společnými silami založily Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a Česká společnost pro zdravotnickou techniku ČSVTS.

Toto odborné fórum pokládáme za možnost, jak se dotázat na složitější či obsáhlejší problematiku, která Vám ve Vaší každodenní praxi vytváří problémy, anebo si nejste něčím jistí, našli jste různé výklady jedné a téže problematiky, není Vám jasné, jak provést nějaký úkon, kde najít ty správné informace apod.

Nebude se jednat o diskuze se zapojením mnoha osob, ale o zaslání dotazu do fóra, ke kterému bude experty vytvořena odpověď. Tito experti jsou garanti odborné úrovně. Po zaslání dotazu budou na vše dohlížet tzv. moderátoři z obou společností, kteří se budou cca po roce měnit a kteří budou také garantovat odbornost experta

Využívání odborného fóra bude možné pouze po registraci dané osoby na základě jména, příjmení a emailu. Tuto registraci realizuje administrátor fóra. Další podmínkou je, že nový uživatel musí souhlasit během registrace s tím, že jeho dotaz a následně odpověď bude zobrazena všem uživatelům fóra. V opačném případě nemůže být žadatel registrován do fóra. Podmínkou však NENÍ členství ve výše uvedených odborných společnostech. Užívání fóra je realizováno zdarma.