Nominované publikace do soutěže o nejlepší publikaci ČLS JEP za rok 2021

Výbor společnosti v květnu 2022 nominoval dvě významné zahraniční publikace členů naší společnosti a to pana doc. Ing. Františka Lopota, CSc. a pana doc. Ing. Václava Křemena, Ph.D. Oba uvedení kolegové byli vždy součástí publikačního týmu a jednalo se o významné zahraniční spolupráce a též o dlouhodobou studii. Ve velmi silné konkurenci mnoha navržených publikací v rámci soutěže ČLS JEP se bohužel ani jedna z uvedených publikací neumístila mezi oceněnými. Jako výbor se však domníváme, že je třeba zveřejnit tyto návrhy a zprostředkovat tak celé komunitě uvedené publikace včetně jejich návrhu na nominaci, protože obě svědčí o významném zapojení biomedicínských a klinických inženýrů a jejich významu v interdisciplinárních týmech při řešení problémů v klinické praxi. Oběma kolegům patří poděkování za jejich úsilí a přínos v oblasti biomedicínského a klinického inženýrství.

doc. Ing. František Lopot, CSc.

Vlastní publikace k dispozici zde
Ohlas na publikaci k dispozici zde
Zdůvodnění nominace k dispozici zde
Úplná citace publikace (PubMed):
Lopot F, Malík J, Švára F, Polakovič V. Changes in vascular access blood flow: Etiological factors and clinical implications. J Vasc Access. 2021 Jul;22(4):575-584. doi: 10.1177/1129729820953021. Epub 2020 Sep 1. PMID: 32873115.

doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.

Vlastní publikace k dispozici zde
Zdůvodnění nominace k dispozici zde
Úplná citace publikace:
Gilron, R., Little, S., Perrone, R. et al. Long-term wireless streaming of neural recordings for circuit discovery and adaptive stimulation in individuals with Parkinson’s disease. Nat Biotechnol 39, 1078–1085 (2021). https://doi.org/10.1038/s41587-021-00897-5

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
předseda výboru společnosti