Čenové společnosti - doc. Lhotská a Ing. Cmíral oceněni udělením IUPESM Fellowship

Dovolujeme si oznámit, že za své dosavadní aktivity v oblasti biomedicínského inženýrství byla členka výboru doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. a čestný předseda výboru Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. oceněni udělením IUPESM Felowship. 

Oběma srdečně blahopřejeme a i jménem ČSBMILI děkujeme za odvedenou práci v oblasti biomedicínského inženýrství.