Digitalizace a umělá inteligence v anesteziologii a intenzivní medicíně - současnost a perspektivy

Dne 19.5. se uskuteční v hotelu ILF Budějovická jednodenní sympozium s tématem využití dat (nejen big data) v oboru AIM. Na odborném programu tohoto sympozia spolupracují i členové předsednictva ČSBMILI Ing. Mayer a doc. Bruthans.