Zveřejněn zápis ze zasedání výboru dne 6. 12. 2021

Dne 6. 12. 2021 proběhlo zasedání výboru společnosti. Zápis z tohoto zasedání je k dispozici zde. Na základě tohoto zasedání si dovolujeme vyzvat všechny členy, ale i další zájemce k publikování v časopisu Lékař a technika, který díky zrušení akcí konferenčního typu, nezískal dostatečný počet vhodných příspěvků. Proto přivítáme zaslání dalších příspěvků.

Jiří Hozman
předseda výboru společnosti