Pracovní den na téma - Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Akce se koná na Novotného lávce dne 22.10. a je pořádaná Českou společností pro zdravotnickou techniku, ČSBMILI je spolupořadatelem. Bližší informace zde.