Proběhlá akce - webinář MDR (2017/745/EU)

Dne 21.4.2021 proběhl pod hlavičkou odborných společností ČSZT, ČSBMILI ČLS JEP a ČAS webinář MDR (2017/745/EU).

Nyní vám přinášíme odkaz na záznamy jednotlivých přednášek.

1. Uvedení do legislativy, jak to bylo doposud, co je MDR, co se tím bude měnit za zákony, platnosti, atd.
Zástupce MZČR:  MUDr. Jan Wolf, MBA - jan.wolf@mzcr.cz (Záznam ke stažení ZDE – 146 MB)

2. Porovnání obou nařízení (MDD vs. MDR), hlavní rozdíly v nové legislativě z pohledu uživatele ZP.
Zástupce FBMI ČVUT: Ing. Vojtěch Kamenský - kamenvoj@fbmi.cvut.cz (Záznam ke stažení ZDE – 240 MB)

3. Změny pro výrobce (např. značení ZP, sledování po uvedení na trh atd.) 
Zástupce VŠB:  Ing. Lukáš Peter, PhD. – lukas.peter@vsb.cz  (Záznam ke stažení ZDE – 211 MB)

4. Dopad nové legislativy na zdravotnická zařízení
Zástupce SÚKL: Mgr. Peštová – Karolina.Pestova@sukl.cz (Přednáška ke stažení ZDE – 1 MB)

5. Jakým procesem musel ČMI projít, aby získal statut notifikované osoby/oznámeného subjektu pro posuzování shody u vybraných skupin ZP podle MDR.
Zástupce ČMI: Ing. Jiří Šuráň - jsuran@cmi.cz (Záznam ke stažení ZDE – 180 MB)

Ke stažení jsou rovněž pdf všech přednášek v jednom ZIP balíku.

 

Webináře se zúčastnilo celkem 193 posluchačů, převážně Biomedicínských inženýrů: