Časopis Lékař a technika - číslo 3/2020, ročník 50

Bylo publikováno další číslo časopisu Lékař a technika a sice číslo 3/2020, ročník 50 a je k dispozici zde. Je zde publikováno 5 článků v kategorii původního výzkumu a jsou zaměřeny na oblast online hemodiafiltrace, hodnocení rizik domácí mechanické ventilace, bezkontaktní IR termografie, EOG a fotodynamické in vitro terapie. 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP