Zpráva o činnosti ČSBMILI ČLS JEP za rok 2020

Výbor společnosti projednal, schválil a zveřejnil zprávu o činnosti za rok 2020. Ve zprávě jsou uvedeny stručně veškeré aktivity a detaily lze dohledat v zápisech ze zasedání výboru. Zpráva je k dispozici zde (MENU SPOLEČNOST - ZPRÁVY O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI) a zápisy ze schůzí výboru zde (MENU SPOLEČNOST - VÝBOR SPOLEČNOSTI - ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU). Pokud bude mít kdokoli z členů společnosti jakékoli náměty, prosíme, aby se obracel na předsedu výboru.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP