Byla zveřejněna kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části SVP v oboru KI

S účinností od 1. dubna 2014 platí nově stanovená kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části specializačního vzdělávání programu v oboru „Klinický inženýr“. PDF dokument ke stažení zde.

SBMILI ČLS JEP podporuje konferenci ICI 2014

Naše Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP podporuje konferenci ICI 2014 conference , která se uskuteční v Izraeli, v Tel Avivu v době od 14. do 16. prosince 2014. 

Czech Society for BME and MI supports ICI 2014 conference

Our Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics supports ICI 2014 conference , that will be hold in Israel, Tel Aviv, during the December 14th - 16th, 2014. 

Pozvání na E-health summit ve Varšavě

Naše společnost obdržela prostřednictvím vědecké sekretářky, paní doc. Ing. Lenky Lhotské, CSc., oficiální pozvání jako VIP delegát na ” East-Europe E-health Innovation Summit 2015 ", který se uskuteční v The Westin Warsaw, ve dnech 15. a  16. ledna 2015 ve Varšavě, v Polsku. Podrobnosti o sumitu jsou k dispozici zde.

7.-12.6.2015 - World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Kanada

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na www stránce WC a to na http://www.wc2015.org/ - zahájení přijímání abstrakt – září 2014 a zahájení registrace – říjen 2014, konec pro příjem abstrakt 28.01.2015  )

20.11.2014 - Biomedicínské inženýrství v praxi

Tématem bude činnost biomedicínských inženýrů a techniků na odděleních biomedicínského inženýrství zdravotnických zařízení, ale i problematika biomedicínského inženýrství jako takového.

Kontakt:

Ing. Martin Mayer
náměstek pro provoz a investice a vedoucí oddělení Biomedicínského inženýrství
ÚHKT
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2
Martin.Mayer@uhkt.cz

18.9.2014 - Veřejné zakázky a pořizování zdravotnické techniky

Akce se bude zabývat možnostmi pořízení zdravotnické techniky z pohledu zákona o veřejných zakázkách zejména výkladem paragrafovaného znění zákona O veřejných zakázkách ve vztahu k zakázkám na zdravotnické technologie, dále budou prezentovány praktické zkušenosti s porušováním a obcházením zákona, pohled Ministerstva zdravotnictví na způsob pořizování zdravotnických technologií a dalším tématem bude též problematika auditů ve zdravotnických zařízeních.

Kontakt:

Ing.Mgr.Martina Nováková
ved. odboru biomedicínského inženýrství
Krajská zdravotní a.s.
Soc. péče 3316/12A
Ústí nad Labem
NovakovaM@KZCR.EU

18.9.2014 - Veřejné zakázky a pořizování zdravotnické techniky

Akce se bude zabývat možnostmi pořízení zdravotnické techniky z pohledu zákona o veřejných zakázkách zejména výkladem paragrafovaného znění zákona O veřejných zakázkách ve vztahu k zakázkám na zdravotnické technologie, dále budou prezentovány praktické zkušenosti s porušováním a obcházením zákona, pohled Ministerstva zdravotnictví na způsob pořizování zdravotnických technologií a dalším tématem bude též problematika auditů ve zdravotnických zařízeních.

Kontakt:
Ing.Mgr.Martina Nováková
ved. odboru biomedicínského inženýrství
Krajská zdravotní a.s.
Soc. péče 3316/12A
Ústí nad Labem
NovakovaM@KZCR.EU

Pozvánka - Přihláška

Pages