World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 - Prague, Czech Republic

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi budou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s. Kontaktní email na prozatimní organizační výbor je coc@iupesm2018.org

Aktuální akce Kabinetu BMT IPVZ v rámci SVP Klinické inženýrství - březen 2015

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

(9.3.2015 - 10.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace

(11.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Infuzní pumpy a injekční dávkovače

(12.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce

(13.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Jiří Hozman
vedoucí katedry biomedicínské techniky IPVZ

Aktuální akce Kabinetu BMT IPVZ v rámci SVP Klinické inženýrství - březen 2015

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

(9.3.2015 - 10.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace

(11.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Infuzní pumpy a injekční dávkovače

(12.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce

(13.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Jiří Hozman
vedoucí katedry biomedicínské techniky IPVZ

Prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC2015 v Torontu

Na základě mnoha žádostí byl prodloužen termín pro vložení abstraktů na WC2015 v Torontů v Kanadě. Podrobnosti na www stránce světového kongresu zde.

Jiří Hozman

IFMBE Travel Award for Presenters to attend and present their accepted paper at IUPESM World Congress 2015 to be held in Toronto, Canada

IFMBE nabízí velmi aktuální a urgentní možnost získání finanční podpory, zejména pro mladé výzkumníky, pro cestu na WC 2015, který se uskuteční v Torontu v Kanadě. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze zde.

Lenka Lhotská

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 7.-12.6.2015, Toronto, Canada – all details are available on the www page WC here. Accepting of abstracts – September - 28th JAN 2015 and registration was opened in OCT 2014 )

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018

The general assemblies of the International Organization for Medical Physics (IOMP) and International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) decided in Beijing, China (June 2012, during the WC2012) that Prague, Czech Republic, will be the host country for the  XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. The official announcement is available here. Organizing societies are Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics of the Czech Medical Association JEP and Czech Association of Medical Physicists. Official contact to the tentative organizing committee is the following: coc@iupesm2018.org 

Biomedicínské inženýrství v praxi - akce z technických důvodů zrušena!

20.11.2014 - Biomedicínské inženýrství v praxi – tématem bude činnost biomedicínských inženýrů a techniků na odděleních biomedicínského inženýrství zdravotnických zařízení, ale i problematika biomedicínského inženýrství jako takového.

Kontakt:

Ing. Martin Mayer
náměstek pro provoz a investice a vedoucí oddělení Biomedicínského inženýrství
ÚHKT
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2
Martin.Mayer[at]uhkt.cz 

Pages