MEDICON 2016 - uzávěrka pro navržené plné texty článků - 30. 10. 2015

V době od 31. března do 2. dubna 2016 se uskuteční na Kypru již tradiční mezinárodní konference MEDICON 2016 . Všechny detaily o konferenci jsou uvedeny na výše uvedené www stránce a uzávěrka pro návrh plných textů článků je 30. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

MEDICON 2016 (March 31st - April 2nd, Paphos, CYPRUS)

V době od 31. března do 2. dubna 2016 se uskuteční na Kypru již tradiční mezinárodní konference MEDICON 2016 (XIV. Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing). Tentokrát s motem "Systems Medicine for the Delivery of Better Healthcare Services". Kromě příjemného prostředí s velmi zajímavou historií budou zcela jistě zajímavé i speciální sekce na aktuální témata. Všechny detaily o konferenci jsou uvedeny na výše uvedené www stránce a uzávěrka pro plné texty článků je 30. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Odpověď na častý dotaz ohledně vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Na základě častých dotazů z praxe uvádíme níže shrnutí "komu se uděluje tzv. osvědčení".

Dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění se jedná o „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. V našich profesích se to týká biomedicínských techniků po získání odborné způsobilosti a u biomedicínských inženýrů po získání odborné a specializované způsobilosti, tzn. až po úspěšném absolvování specializační přípravy v oboru „Klinické inženýrství“.

Zdravotnické povolání biomedicínský technik je ve zmíněném zákoně zařazeno do Hlavy II., Dílu 1, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti. Zdravotnické povolání biomedicínský inženýr je zařazeno do Hlavy II., Dílu 2, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti. 

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Mezinárodní setkání EuroMISE 2015 ve dnech 16. - 18. června 2015

Dovoluji si pozvat všechny zájemce na mezinárodní setkání EuroMISE 2015, které se bude konat ve dnech 16.-18. června 2015 v Praze pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství ČLS JEP. Setkání sestává z mezinárodního sympozia "Information-based prevention in healthcare", mezinárodní konference "Big data challenges for personalised medicine" a dvou mentoringových kurzů k vybraným tématům biomedicínské informatiky. V současné době se otevírá Call for papers pro konferenci a sympozium na webových stránkách www.euromise.net . Zde bude registrace otevřena od 1. dubna 2015 a příspěvky lze zasílat do 20. dubna 2015. Doktorandi mají zlevněný registrační poplatek na všechny akce. Při účasti na více akcích bude celkový registrační poplatek dále snížen a bude pro jednotlivé kombinace akcí uveden od 1. dubna na www.euromise.net .

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Výsledky voleb do výboru společnosti a revizní komise na období 2015 - 2018

Výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti na funkční období 2015 – 2018

Níže zvolení členové výboru a revizní komise se poprvé sejdou na ustavující schůzi nového výboru, kterou svolal předseda volební komise, pan doc. Ing. Vladimír Eck, CSc. a to na den 30. dubna 2015 od 15.00 hodin na FEL ČVUT v zasedací místnosti v přízemí na odd. VVČ.  

Do výboru společnosti byli zvoleni (seřazeni abecedně):

Členové:

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Ing. Antonín Grošpic, CSc.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Ing. David Korpas, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

doc. Ing. František Lopot, CSc.

Ing. Martin Mayer, Ph.D.

Ing. Mgr. Martina Nováková

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Náhradník:

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Do revizní komise byli zvoleni (seřazeni abecedně):

Členové:

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA

Náhradnice:

Ing. Anna Schlenker

 

International Joint Meeting EuroMISE 2015 - June 16th – 18th 2015, Prague, Czech Republic

CALL FOR PAPERS (detailed info as PDF file available here)

1. INFORMATION-BASED PREVENTION IN HEALTHCARE (Symposium, Prague, June 16th 2015)

2. BIG DATA CHALLENGES FOR PERSONALISED MEDICINE (Conference, Prague, June 17th 2015)

MENTORING COURSES

3. BIG DATA – ANALYSIS AND MODELLING CHALLENGES (Course, June 16th 2015)

4. INTRODUCTION TO TECHNOLOGY ACCEPTANCE (Course, June 18th 2015)

REGISTRATION is opened at April 1st 2015 (http://www.euromise.net/en/)

prof. Jana Zvárová

Mezinárodní setkání EuroMISE 2015 ve dnech 16. - 18. června 2015

Dovoluji si pozvat všechny zájemce na mezinárodní setkání EuroMISE 2015, které se bude konat ve dnech 16.-18. června 2015 v Praze pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství ČLS JEP. Setkání sestává z mezinárodního sympozia "Information-based prevention in healthcare", mezinárodní konference "Big data challenges for personalised medicine" a dvou mentoringových kurzů k vybraným tématům biomedicínské informatiky. V současné době se otevírá Call for papers pro konferenci a sympozium na webových stránkách www.euromise.net . Zde bude registrace otevřena od 1. dubna 2015 a příspěvky lze zasílat do 20. dubna 2015. Doktorandi mají zlevněný registrační poplatek na všechny akce. Při účasti na více akcích bude celkový registrační poplatek dále snížen a bude pro jednotlivé kombinace akcí uveden od 1. dubna na www.euromise.net .

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Změna názvu společnosti s platností od 28. 1. 2015

Dne 28. ledna 2015 byl na sjezdu ČLS JEP schválen nový název naší společnosti a to Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, ve zkratce ČSBMILI.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI

Abstract deadline within the WC 2015 in Toronto was extended to the 2.2.2015

The Congress Organizing Committee recognizes the impact of the winter storm Juno and extreme weather conditions in Atlantic Canada and Northeastern United States, and as a result has decided to extend the peer reviewed abstract and full paper submission deadline for a final time to Monday, February 2, 2015 at 11:59 PM Pacific Standard Time. Please, see the relevant website here.

Posunut konečný termín pro abstrakty v rámci WC 2015 v Torontu na 2.2.2015

Organizační výbor WC 2015 rozhodl na základě klimatických podmínek v různých regionech světa o posunu konečného termínu pro vložení abstraktů na 2.2.2015. Viz www stránka konference zde.

Jiří Hozman

Pages