Soutěž o nejlepší publikaci členů ČSBMILI ČLS JEP za rok 2016

Výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky vypisuje pro členy společnosti soutěž o nejlepší publikaci za rok 2016.

S oceněním nejlepší publikace je spojena finanční odměna ve výši 10000,- Kč.

Uchazeči zašlou navrhovanou publikaci in natura do 31.8.2017 na adresu:

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Podmínkou je minimálně tříleté souvislé členství ve společnosti.

Za výbor společnosti

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda

Telemedicína Brno 2017

Stejně jako v loňském roce i letos se bude konat již XIII. ročník mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2017“, který dne 13. března 2017 pořádá Radiologická společnost ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Informační systémy“. Detailní informace, on line registraci a sborník přednášek z loňského ročníku najdete na www.telemedicina-brno.info

SYMMA, spol. s r.o.
kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy
Aleš Martinek
project manager
Olomoucká 797/80
618 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com
www.symma.cz 

Pojeďte na misi s Lékaři bez hranic

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na informační večer organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières, která je mezinárodní humanitární organizací poskytující odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa.

Informační večer je určen zdravotnickým profesím a dozvíte se na něm, co obnáší práce na misi v projektech Lékařů bez hranic. Podáme Vám informace o našich požadavcích, ukážeme Vám fotky z rozdílných míst našich projektů a zkušení kolegové budou mluvit o tom, co sami v terénu zažili. Na závěr Vás seznámíme s výběrovým procesem a dostanete prostor zeptat se na to, co Vás zajímá.

Informační večer probíhá v anglickém jazyce a potrvá zhruba 2 hodiny.
Místa a časy konání infovečerů naleznete na:
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/informacni-vecery

Pokud Vám tento termín nevyhovuje, ale měli byste zájem někdy v budoucnu, přihlaste se zde a my Vám dáme vědět o příštích setkáních: http://eepurl.com/bSTKtj

Tým Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s.
Seifertova 555/47
130 00 Praha 3
Tel. (+420) 257 090 155
hr@lekari-bez-hranic.cz

International conference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification - coming soon 22.2.2017

International conference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification will be organized from 22.2.2017 till 24.2.2017 in Prague, Czech Republic. This conference will be devouted especially to principles, methods and assessments. There will be included very interesting keynote lectures and mentoring course as well. Details about this conference are available on the conference www page here.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Mezinárodní konference s názvem Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification - již 22.2.2016

Ve dnech 22.2. až 24.2.2017 se uskuteční mezinárodní konference s názvem Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification s podtitulem Principles, methods and assessment. Vše se uskuteční v Praze v Lékařském domě. Součástí této mezinárodní konference je i mentoring course na stejné téma. Detaily  jsou k dispozici na www stránce zde.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Mezinárodní konference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification - již 22.2.2017

Ve dnech 22.2. až 24.2.2017 se uskuteční mezinárodní konference s názvem Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification s podtitulem Principles, methods and assessment. Vše se uskuteční v Praze v Lékařském domě. Součástí této mezinárodní konference je i mentoring course na stejné téma. Detaily jsou k dispozici na www stránce zde.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

ICI Meeting 2016

ICI Meeting 2016 – the premier International Conference for Innovations in Cardiovascular Systems (Heart, Brain and Peripheral Vessels) and High-Tech Life Science Industry se uskuteční ve dnech 4. až 6. prosince 2016 v Tel Avivu, v Izraeli. Detaily o akci jsou k dispozici na www stránce: http://2016.icimeeting.com/ .

ICI Meeting 2016

ICI Meeting 2016 – the premier International Conference for Innovations in Cardiovascular Systems (Heart, Brain and Peripheral Vessels) and High-Tech Life Science Industry will be taking place on December 4-6 2015 in Tel Aviv, Israel.  Congress website is: http://2016.icimeeting.com/ .

The 16th International Conference on Biomedical Engineering

V době od 7. do 10. prosince 2016 se uskuteční mezinárodní konference The 16th International Conference on Biomedical Engineering a to v Singapuru. Detaily o konferenci lze nalézt na www stránce konference zde. Termín pro zaslání abstraktu je stanoven do pátku, 1. července 2016, čas GMT+08:00 23.59 hod.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Vyšel článek o revizi ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

Na www stránce www.iso.org (měnící se obrázek) je také zveřejněn nový článek o revizi ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů (přímý odkaz zde. Kromě toho byl odkaz na novinky zveřejňované ISO zařazen též do části technické normy ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na www stránce zde v rámci www stránky ČSBMILI ČLS JEP. 

Ing. David Korpas, Ph.D.

Pages