Výsledky elektronických voleb do výboru a revizní komise společnosti

Vážené členky, vážení členové společnosti,

na základě výsledků elektronických voleb, zaslaných panem Ing. Jaromírem Cmíralem, DrSc., tj. současným předsedou výboru společnosti a předsedou volební komise, si vám dovolujeme zveřejnit protokoly z těchto voleb.

Nyní bude pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. svolávat současný výbor a revizní komisi a též nově zvolené členy, aby mohlo dojít k ustavující schůzi výboru a revizní komise společnosti na nové funkční období. Následně zveřejníme informace o tom, jaké bude nové rozložení funkcí ve výboru a v revizní komisi.

Jiří Hozman