Informační zpráva - příprava voleb do výboru a revizní komise ČSBMILI ČLS JEP

Vážené dámy, vážení pánové, vážené členky, vážení členové společnosti,

vzhledem ke končícímu volebnímu období výboru ČSBMILI ČLS JEP si vám dovolujeme zveřejnit informační zprávu a též i Zprávu o činnosti společnosti za funkční období. Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete své náměty, či návrhy.

Současně si vám dovolujeme poděkovat za členství v naší společnosti a přejeme vám v novém roce
hodně zdraví, pohodu a úspěchy v pracovním i rodinném životě.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP