Jana Zvárová Memorial Conference

Vážení návštěvníci www stránek ČSBMILI ČLS JEP,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci, která je věnována památce zesnulé vážené a výjimečné osobnosti, paní prof. RNDr. Jany Zvárové, DrSc. Konferenci pořádá EuroMISE Mentor Association ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP (ČLS JEP) a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP (ČSBMILI ČLS JEP). Konference se uskuteční dne 4. května 2018 v Praze a na konferenci vystoupí význační hosté za zahraničí a to zejména z oblasti biomedicínské informatiky. Detailní program a další informace jsou k dispozici na www stránce zde.

za organizátory
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.