World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 in Prague

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi jsou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s.