Proběhly volby do výboru a revizní komise ČSBMILI ČLS JEP na období 2019 - 2022

V dubnu 2019 proběhly volby do výboru a revizní komise ČSBMILI ČLS JEP. Výsledky voleb do výboru jsou k dispozici zde a do revizní komise zde.

Na základě těchto výsledků proběhla ustavující schůze výboru a revizní komise, kde byli zvoleni další funkcionáři výboru a revizní komise s určeny odpovědnosti jednotlivých členů. Viz též zápis z výborové schůze a přehled působností jednotlivých členů.

Kompletní složení výboru je uvedeno zde.

Jiří Hozman
předseda výboru

Ing. Jaromíru Cmíralovi, DrSc. byla udělena zlatá pamětní medaile ČLS JEP

Nestává se často, aby člen odborné společnosti ČLS JEP získal tak významné ocenění, jakým je zlatá pamětní medaile ČLS JEP. Našemu  současnému předsedovi, panu Ing. Jaromíru Cmíralovi, DrSc. se to podařilo a to zejména jeho dlouholetou aktivitou ve prospěch profesí jako biomedicínský technik, biomedicínský inženýr a klinický inženýr. Díky tomuto úsilí od 90 let mají tyto profese své jasné a zasloužené místo mezi nelékařskými zdravotnickými povoláními.

Dovolujeme si touto formou poděkovat panu Ing. Jaromíru Cmíralovi, DrSc. za tuto jeho velmi záslužnou činnost a současně mu blahopřejeme k jeho významnému životnímu jubileu.

O této události je také uvedená aktualita na www stránce ČLS JEP a to na odkazu zde.

Za výbor společnosti
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Důležité sdělení pro členy ČSBMILI ČLS JEP ve vztahu k profesi biomedicínský inženýr

Vážené členky, vážení členové společnosti,

změnou legislativy v roce 2017 se výrazně změnila pozice biomedicínských inženýrů v klinické praxi. Nicméně, aby bylo naprosto zřejmé, jaký je současný výklad a aplikace platné legislativy, tak vznikl dokument v příloze, který zpracoval pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. Tento dokument je současně v souladu se stanoviskem MZ ČR.

Problematická je též skutečnost, že to není vše v jednom předpisu, ale je to rozděleno do několika předpisů, jejichž vztah je řešen dalším zákonem.

Legislativa také zavedla, že biomedicínský inženýr získává po ukončení studia automaticky kompetence biomedicínského technika, aniž by daný bakalářský obor musel před studiem biomedicínského inženýrství vystudovat.

Jiří Hozman

Výsledky elektronických voleb do výboru a revizní komise společnosti

Vážené členky, vážení členové společnosti,

na základě výsledků elektronických voleb, zaslaných panem Ing. Jaromírem Cmíralem, DrSc., tj. současným předsedou výboru společnosti a předsedou volební komise, si vám dovolujeme zveřejnit protokoly z těchto voleb.

Nyní bude pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. svolávat současný výbor a revizní komisi a též nově zvolené členy, aby mohlo dojít k ustavující schůzi výboru a revizní komise společnosti na nové funkční období. Následně zveřejníme informace o tom, jaké bude nové rozložení funkcí ve výboru a v revizní komisi.

Jiří Hozman

Informační zpráva - příprava voleb do výboru a revizní komise ČSBMILI ČLS JEP

Vážené dámy, vážení pánové, vážené členky, vážení členové společnosti,

vzhledem ke končícímu volebnímu období výboru ČSBMILI ČLS JEP si vám dovolujeme zveřejnit informační zprávu a též i Zprávu o činnosti společnosti za funkční období. Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete své náměty, či návrhy.

Současně si vám dovolujeme poděkovat za členství v naší společnosti a přejeme vám v novém roce
hodně zdraví, pohodu a úspěchy v pracovním i rodinném životě.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP
 

První ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na první ZIMNÍ KONFERENCI O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME.

Tato konference se uskuteční dne 30.1.2019 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně – viz pozvánka zde.

V případě zájmu o účast na této odborné konferenci se, prosím, zaregistrujte do 25.1.2019 na emailové adrese: konferencetrauma@email.cz , anebo přímo na odkazu zde.

Za organizační tým
Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

První ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na první ZIMNÍ KONFERENCI O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME.

Tato konference se uskuteční dne 30.1.2019 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně – viz pozvánka zde.

V případě zájmu o účast na této odborné konferenci se, prosím, zaregistrujte do 25.1.2019 na emailové adrese: konferencetrauma@email.cz , anebo přímo na odkazu zde.

Za organizační tým
Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

Jana Zvárová Memorial Conference

Dear visitors of the www pages of the CSBMEMI CMA JEP,

let us invite you on the international conference, that is dedicated to the memory of the honorable and exceptional personalities Mrs. prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Conference is organized by the EuroMISE Mentor Association in co-operation with Czech Medical Association JEP (CMA JEP) and Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics CMA JEP (CSBMEMI CMA JEP). Conference will be held on 4th May 2018 in Prague and there will be present distinguished international guests/invited speakers from the field of Biomedical Informatics. Detailed programe and other relevant information are available on the www page here.

on behalf
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Jana Zvárová Memorial Conference

Vážení návštěvníci www stránek ČSBMILI ČLS JEP,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci, která je věnována památce zesnulé vážené a výjimečné osobnosti, paní prof. RNDr. Jany Zvárové, DrSc. Konferenci pořádá EuroMISE Mentor Association ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP (ČLS JEP) a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP (ČSBMILI ČLS JEP). Konference se uskuteční dne 4. května 2018 v Praze a na konferenci vystoupí význační hosté za zahraničí a to zejména z oblasti biomedicínské informatiky. Detailní program a další informace jsou k dispozici na www stránce zde.

za organizátory
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Pages