XVI. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví - Telemedicína 2020

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologická společnost ČLS JEP pořádají XVI. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví - TELEMEDICÍNA 2020 a to 23. března 2020 v Brně. Detaily o akci jsou dostupné na výše uvedeném www odkazu, resp. v létaku zde.

Jiří Hozman