Ing. Jaromíru Cmíralovi, DrSc. byla udělena zlatá pamětní medaile ČLS JEP

Nestává se často, aby člen odborné společnosti ČLS JEP získal tak významné ocenění, jakým je zlatá pamětní medaile ČLS JEP. Našemu  současnému předsedovi, panu Ing. Jaromíru Cmíralovi, DrSc. se to podařilo a to zejména jeho dlouholetou aktivitou ve prospěch profesí jako biomedicínský technik, biomedicínský inženýr a klinický inženýr. Díky tomuto úsilí od 90 let mají tyto profese své jasné a zasloužené místo mezi nelékařskými zdravotnickými povoláními.

Dovolujeme si touto formou poděkovat panu Ing. Jaromíru Cmíralovi, DrSc. za tuto jeho velmi záslužnou činnost a současně mu blahopřejeme k jeho významnému životnímu jubileu.

O této události je také uvedená aktualita na www stránce ČLS JEP a to na odkazu zde.

Za výbor společnosti
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.