Důležité sdělení pro členy ČSBMILI ČLS JEP ve vztahu k profesi biomedicínský inženýr

Vážené členky, vážení členové společnosti,

změnou legislativy v roce 2017 se výrazně změnila pozice biomedicínských inženýrů v klinické praxi. Nicméně, aby bylo naprosto zřejmé, jaký je současný výklad a aplikace platné legislativy, tak vznikl dokument v příloze, který zpracoval pan Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. Tento dokument je současně v souladu se stanoviskem MZ ČR.

Problematická je též skutečnost, že to není vše v jednom předpisu, ale je to rozděleno do několika předpisů, jejichž vztah je řešen dalším zákonem.

Legislativa také zavedla, že biomedicínský inženýr získává po ukončení studia automaticky kompetence biomedicínského technika, aniž by daný bakalářský obor musel před studiem biomedicínského inženýrství vystudovat.

Jiří Hozman