Prodloužení akreditace akreditovaných kvalifikačních (AKK) kurzů BMT a BMI

Dne 15.10.2020 byly prodlouženy akreditace MZ ČR akreditovaným kvalifikačním kurzům (AKK) Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství a to do roku 2025. Tyto kurzy realizuje katedra klinického inženýrství IPVZ a jsou určeny pro všechny zájemce, kteří neměli možnost studovat zdravotnické nelékařské studijní obory či programy za účelem získání odborné způsobilosti Biomedicínského technika či Biomedicínského inženýra. Podmínkou pro zařazení je však absolvování nezbytného minima elektrotechnických předmětů během VŠ studia v příbuzných oborech či programech. Zájemci se mohou hlásit na kontaktu, který je uveden na výše uvedeném odkazu IPVZ. Zde jsou pak i uvedeny odkazy na vzdělávací programy, které určují podmínky zařazení do AKK.

Jiří Hozman