Mezinárodní konference - Wearable Nano and Micro Technologies for Personalized Health (pHealth)

pHealth 2020 (14.9. - 16.9.2020) je v pořadí již 17. konferencí v řadě mezinárodních konferencí zaměřených na personalizovaný přístup ve zdravotnictví.

Tato konference se zaměřuje zejména na následující oblasti: mobilní technologie, micro-nano-bio chytré systémy, management a analýza bio-dat v oblasti personalizované péče, úzce zaměřená či cílená medicína a virtuální péče. Jsou zahrnuty i takové oblasti jako potencionální rizika pro bezpečnost a ochranu pacientských dat, motivace pacientů založená na motivaci hrou a též možnosti výzev v rozvojových zemích. A poslední z oblastí, nikoli však nejméně významnou, je i oblast příležitostí a výzev umělé inteligence a robotických technologií ve zdravotní péči.

ČSBMILI ČLE JEP je jedním z lokálních organizátorů.

Sborník z konference (The pHealth 2020 proceedings) je publikován IOS Press v elektronické podobě s plným přístupem v režimu Open Access mode.

Lenka Lhotská
za lokální organizátory