Proč se stát členem

Členem společnosti se může stát každý odborník pracující či studující v oblasti biomedicínského inženýrství, lékařské informatiky a v příbuzných oborech. Členem se žadatel stává rozhodnutím výboru společnosti. K tomu je nutné vyplnit formuář žádosti o členství a zaslat jej na adresu výboru (viz Kontakty). V rozhodnutí stát se členem vám může napomoci přehled činnosti společnosti, který je k dispozici zde: Informační leták společnosti J.E.Purkyně - ČSBMILI. společnosti J.E.Purkyně

Na základě podkladů v členské evidenci byla zpracována mapa ČR s podílem zastoupení členů společnosti a to v podobě horní mapy z hlediska počtu členů a v podobě dolní mapy z hlediska procentuálního zastoupení (autorem je prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., stav ke dni 9.2.2016)